ע
ABARIM
Publications
Abarim Publications' Biblical Dictionary: The Old Testament Aramaic word: טלם

Source: https://www.abarim-publications.com/Dictionary/Ar/Ar-te-l-mfin.html

טלם